logo
Slide background

3PLUSWEB

Powerful script

PLUSCAR

PLUSHOME

PLUSPRO

Slide background

more style

100 Color style

4 Slide style

6 Menu style

Responsive Design

ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ภาษาอังกฤษ
สคริปอเนกประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เว็บไซต์ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ แต่มีรูปแบบของการใช้งานที่ควบคุมได้ง่าย และปรับแต่งได้หลากหลาย
ความสามารถเด่นของระบบ
การดัดแปลง
ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปภาษาอังกฤษพัฒนามาจากแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ แต่สามารถควบคุมเว็บไซต์ได้โดยง่าย ผ่านเครื่องมือภาษาไทยที่จะทำให้เข้าใจและสั่งงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
รูปแบบเว็บไซต์
ระบบได้พัฒนาบนพื้นฐานของ BSC Script ( อ่านต่อเพิ่มเติม ) สามารถดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบ ผ่านระบบ Admintools แต่การแสดงผลหลักของเว็บไซต์ถูกปรับแต่งมาเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถแก้ไขเองได้ภายหลังผ่านเครื่องมือที่ใช้สำหรับควบคุมระบบ
ภาษา
โครงสร้างการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ( เป็นความสามารถตั้งต้น ) และมีเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์เป็นภาษาไทย ทำให้ควบคุมเว็บไซต์ได้ง่าย สามารถปรับแต่งหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
คำแนะนำเพิ่มเติม
คำแนะนำเบื้องต้นในการนำ BSC Script ภาษาอังกฤษ ไปดัดแปลงเป็นเว็บไซต์แนวต่างๆ
1. เว็บไซต์ประกาศสินค้าฟรี
2. เว็บไซต์บล็อกส่วนตัว
3. เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
4. เว็บไซต์ท่องเที่ยว
5. เว็บไซต์บริการบล็อกฟรี
6. เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5,500 THB
clients
moreclients
moreclients
moreclients
moreclients
BIGZWEB( Since 2010 )  © 2014 | PRIVACY POLICY
ติดต่อสอบถามบริการ
086-835-9192
nst_nk@hotmail.com